طراحی سایت

دانلود

گروهها

Skip Navigation Links.
گروه
گایدلاین CPR  جهت شما عزیزان در سایت قرار گرفته است، جهت دانلود این فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.   دانلود گایدلاین CPR  

ادامه مطلب

پروتکل درمان نومونی اکتسابی از جامعه  جهت شما عزیزان در سایت قرار گرفته است، جهت دانلود این فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.   دانلود پروتکل درمان نومونی اکتسابی از جامعه  

ادامه مطلب

پروتکل تجویز آنتی بیوتیک در بیماران دچار شوک سپتیک  جهت شما عزیزان در سایت قرار گرفته است، جهت دانلود این فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.   دانلود پروتکل تجویز آنتی بیوتیک در بیماران دچار شوک سپتیک  

ادامه مطلب

پروتکل تجویز آلبومین  جهت شما عزیزان در سایت قرار گرفته است، جهت دانلود این فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.   دانلود پروتکل تجویز آلبومین  

ادامه مطلب

پروتکل پروفیلاکسی قبل از جراحی  جهت شما عزیزان در سایت قرار گرفته است، جهت دانلود این فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.   دانلود پروتکل پروفیلاکسی قبل از جراحی  

ادامه مطلب

پروتکل HAP-VAP  جهت شما عزیزان در سایت قرار گرفته است، جهت دانلود این فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.   دانلود پروتکل HAP-VAP  

ادامه مطلب

آیین نامه پوشش جهت شما عزیزان در سایت قرار گرفته است، جهت دانلود این فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.   دانلود آیین نامه پوشش پزشکان دانلود پمفلت پوشش پزشکان  

ادامه مطلب

جهت دانلود دستورالعمل تجویز منطقی ونکومایسین به ادامه مطلب مراجعه نمایید.   دانلود دستورالعمل تجویز منطقی ونکومایسین  

ادامه مطلب