طراحی سایت

اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین (ع)

ردیف نام و نام خانوادگی رشته وضعیت حضور رتبه علمی تخصص
1 دکتر رضا گوهرانی ICU تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص بیهوشی-فلوشیپ ICU
2 دکتر مجید مختاری ICU تمام وقت عادی استادیار متخصص داخلی-فوق تخصص ریه-فلوشیپ ICU
3 دکتر مهران کوچک ICU تمام وقت عادی استادیار متخصص بیهوشی-فلوشیپ ICU
4 دکتر میر محمد میری ICU تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص داخلی-فلوشیپ ICU
5 دکتر رضا توکلی دارستانی ارتوپدی تمام وقت عادی دانشیار متخصص ارتوپدی
6 دکتر علیرضا منافی راثی ارتوپدی تمام وقت جغرافیایی دانشیار متخصص ارتوپدی
7 دکتر غلامحسین کاظمیان ارتوپدی تمام وقت عادی دانشیار متخصص ارتوپدی
8 دکتر فرزاد عموزاده ارتوپدی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص ارتوپدی
9 دکتر محمد امامی مقدم تهرانی ارتوپدی تمام وقت عادی دانشیار متخصص ارتوپدی
10 دکتر محمد مهدی امیدیان ارتوپدی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص ارتوپدی
11 دکتر آسیه مصلی نژاد اطفال تمام وقت جغرافیایی استادیار فوق تخصص غدد
12 دکتر سید محمدتقی حسینی طباطبایی اطفال تمام وقت جغرافیایی دانشیار فوق تخصص نفرولوژی اطفال
13 دکتر شهرزاد طباطبایی اطفال تمام وقت جغرافیایی استادیار فوق تخصص نوزادان
14 دکتر فریبا شیروانی اطفال تمام وقت عادی دانشیار فوق تخصص عفونی اطفال
15 دکتر فریبا علائی اطفال تمام وقت جغرافیایی استادیار اطفال
16 دکتر قمرتاج خان بابایی اطفال تمام وقت عادی استادیار فوق تخصص ریه اطفال
17 دکتر محمود نوری صفا اطفال تمام وقت عادی استادیار متخصص اطفال
18 دکتر مژگان هاشمیه اطفال تمام وقت جغرافیایی دانشیار فوق تخصص انکولوژی اطفال
19 دکتر مهرنوش حساس یگانه اطفال تمام وقت جغرافیایی استادیار فوق تخصص روماتولوژی کودکان
20 دکتر میترا رادفر اطفال تمام وقت عادی استادیار فوق تخصص نوزادان
21 دکتر نرجس جعفری اطفال تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص اطفال - فوق تخصص مغز و اعصاب
22 دکتر نعیمه تسلیمی اطفال تمام وقت جغرافیایی استادیار فوق تخصص نوزادان
23 دکتر اسداله سعادت نیاکی بیهوشی تمام وقت عادی دانشیار متخصص بیهوشی-فلوشیپ درد
24 دکتر الهام معماری بیهوشی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص بیهوشی
25 دکتر داریوش ابطحی بیهوشی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص بیهوشی
26 دکتر سهراب سلیمی بیهوشی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص بیهوشی-فلوشیپ بیهوشی جراحی مغز و اعصاب
27 دکتر سیروس مؤمن زاده بیهوشی تمام وقت عادی دانشیار متخصص بیهوشی-فلوشیپ درد
28 دکتر شهرام صیادی بیهوشی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص بیهوشی
29 دکتر علیرضا میرخشتی بیهوشی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص بیهوشی
30 دکتر مرتضی جباری مقدم بیهوشی تمام وقت عادی استادیار متخصص بیهوشی
31 دکتر مهرداد طاهری بیهوشی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد
32 دکتر عبدالرضا جوادی پاتولوژی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص پاتولوژی
33 دکتر عبدالعلی ابراهیمی پاتولوژی تمام وقت جغرافیایی دانشیار متخصص پاتولوژی
34 دکتر محمد هاشمی بهرمانی پاتولوژی تمام وقت عادی دانشیار متخصص پاتولوژی
35 دکتر حسن رضا محمدی جراحی اعصاب تمام وقت عادی استادیار متخصص جراحی مغز و اعصاب
36 دکتر حسین صفدری جراحی اعصاب تمام وقت عادی دانشیار متخصص جراحی مغز و اعصاب
37 دکتر حسین نایب آقایی جراحی اعصاب تمام وقت عادی استادیار متخصص جراحی مغز و اعصاب
38 دکتر حمیدرضا خیاط کاشانی جراحی اعصاب تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص جراحی مغز و اعصاب
39 دکتر سهراب صادقی جراحی اعصاب تمام وقت عادی دانشیار متخصص جراحی مغز و اعصاب
40 دکتر شیرزاد ازهری جراحی اعصاب تمام وقت عادی دانشیار متخصص جراحی مغز و اعصاب
41 دکتر سعید حاجی زاده جراحی دهان ، فک و صورت تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
42 دکتر سعید شیرافکن جراحی دهان ، فک و صورت تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
43 دکتر مجید نعمتی جراحی دهان ، فک و صورت تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
44 دکتر محسن دالبند جراحی دهان ، فک و صورت تمام وقت عادی دانشیار متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
45 دکتر مهدی بمانعلی جراحی دهان ، فک و صورت تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
46 دکتر آرش محمدی توفیق جراحی عمومی تمام وقت عادی دانشیار متخصص جراحی عمومی-فلوشیپ جراحی عروق
47 دکتر بهزاد نعمتی هنر جراحی عمومی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص جراحی عمومی
48 دکتر خسرو ایازی جراحی عمومی تمام وقت عادی دانشیار متخصص جراحی عمومی
49 دکتر مجید صمصامی جراحی عمومی تمام وقت جغرافیایی استادیار فلوشیپ فوق تخصصی جراحی سرطان
50 دکتر محمدرضا نیک شعار جراحی عمومی تمام وقت عادی دانشیار متخصص جراحی عمومی
51 دکتر محمدعلی حسینیان جراحی عمومی تمام وقت عادی دانشیار فلوشیپ جراحی ترمیمی
52 دکتر ناصر کچوئیان جوادی جراحی قلب تمام وقت جغرافیایی استادیار جراح قلب
53 دکتر محمد اسحاقی چشم تمام وقت عادی استادیار متخصص چشم-فلوشیپ اکولوپلاست
54 دکتر حمید نوروزی چشم تمام وقت عادی دانشیار متخصص چشم-فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی
55 دکتر سید مرتضی انتظاری چشم تمام وقت عادی استاد متخصص چشم-فلوشیپ شبکیه
56 دکتر منصور شهریاری چشم تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص چشم
57 دکتر نادر نصیری چشم تمام وقت عادی دانشیار متخصص چشم-فلوشیپ قرنیه
58 دکتر نارسیس دفتریان چشم تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص چشم-فلوشیپ ویتره ورتین
59 دکتر همایون نیک خواه چشم تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص چشم-فلوشیپ وتیره و رتین
60 دکتراحمدعلی فردوسی چشم تمام وقت عادی استادیار متخصص چشم-فلوشیپ اکولوپلاستیک
61 دکتر الویس مرادخان قراجلو داخلی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص داخلی-فوق تخصص روماتولوژی
62 دکتر امیر احمد نصیری داخلی تمام وقت عادی دانشیار فوق تخصص بیماریهای کلیه و فشار خون - فلوشیپ مراقبت های ویژه کلیه
63 دکتر زهرا حاجی هاشمی داخلی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص داخلی-فوق تخصص روماتولوژی
64 دکتر سهیلا صادقی داخلی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص داخلی
65 دکتر سید امیر شیخ الاسلامی داخلی تمام وقت جغرافیایی استادیار فوق تخصص خون و انکولوژی بالینی
66 دکتر سید علیرضا عبادی داخلی تمام وقت عادی دانشیار متخصص داخلی-فوق تخصص غدد
67 دکتر فرناز برزی داخلی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص داخلی-فوق تخصص نفرولوژی
68 دکتر لیلا صادقی داخلی تمام وقت جغرافیایی استادیار فوق تخصص خون و سرطان بالغین
69 دکتر مقداد صداقت داخلی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص بیماریهای داخلی
70 دکتر مهرداد سلوکی داخلی تمام وقت عادی دانشیار متخصص داخلی-فوق تخصص ریه
71 دکتر محمد سیستانی زاد داروساز تمام وقت جغرافیایی استادیار فارماکوتراپیست بالینی
72 دکتر آی ناز صورتی رادیوتراپی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص رادیوتراپی
73 دکتر احمد عامری رادیوتراپی تمام وقت عادی دانشیار متخصص رادیوتراپی
74 دکتر پیام آزاده رادیوتراپی تمام وقت عادی دانشیار متخصص رادیوتراپی
75 دکتر رباب انبیایی رادیوتراپی تمام وقت عادی دانشیار متخصص رادیوتراپی
76 دکتر شقایق کامیان رادیوتراپی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص رادیوتراپی
77 دکتر علی قنبری مطلق رادیوتراپی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص رادیوتراپی
78 دکتر علی یعقوبی جویباری رادیوتراپی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص رادیوتراپی
79 دکتر مجتبی انصاری رادیوتراپی تمام وقت عادی استادیار متخصص پزشکی هسته ای
80 دکتر مرتضی طباطبایی فر رادیوتراپی تمام وقت عادی استادیار متخصص رادیوتراپی
81 دکتر کامبیز نوین رادیوتراپی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص رادیوتراپی
82 دکتر بهزاد تن قطاری رادیولوژی تمام وقت عادی استادیار متخصص رادیولوژی
83 دکتر حسین سلیمان تبار رادیولوژی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص رادیولوژی
84 دکتر سعید نصیری رادیولوژی تمام وقت عادی استادیار متخصص رادیولوژی
85 دکتر محمد داودی رادیولوژی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص رادیولوژی
86 دکتر جمال شمس روانپزشکی تمام وقت جغرافیایی دانشیار متخصص روانپزشکی
87 دکتر رزیتا داوری آشتیانی روانپزشکی تمام وقت عادی دانشیار متخصص روانپزشکی-فوق تخصص روانپزشکی اطفال
88 دکتر ساسان واثق روانپزشکی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص روانپزشکی
89 دکتر سید سعید صدر روانپزشکی تمام وقت عادی استادیار متخصص روانپزشکی
90 دکتر سید مهدی صمیمی اردستانی روانپزشکی تمام وقت عادی دانشیار متخصص روانپزشکی
91 دکتر علیرضا ظهیرالدین روانپزشکی تمام وقت عادی استاد متخصص روانپزشکی
92 دکتر فریبا عربگل روانپزشکی تمام وقت عادی دانشیار متخصص روانپزشکی-فوق تخصص روانپزشکی اطفال
93 دکتر مژگان خادمی روانپزشکی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص روانپزشکی-فوق تخصص روانپزشکی اطفال
94 دکتر نیلوفر مهدوی هزاوه روانپزشکی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص روانپزشکی
95 دکتر کتایون رازجویان روانپزشکی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص روانپزشکی-فوق تخصص روانپزشکی اطفال
96 دکتر یوسف سمنانی روانپزشکی تمام وقت عادی دانشیار متخصص روانپزشکی
97 دکتر حمید بهنیا زنان تمام وقت عادی استادیار متخصص زنان
98 دکتر ربابه طاهری پناه زنان تمام وقت عادی دانشیار فلوشیپ نازایی
99 دکتر طاهره اشرف گنجویی زنان تمام وقت عادی دانشیار متخصص زنان-فلوشیپ انکولوژی زنان
100 دکتر فرح فرزانه زنان تمام وقت عادی دانشیار متخصص زنان-فلوشیپ انکولوژی زنان
101 دکتر مریم السادات حسینی زنان تمام وقت عادی استاد متخصص زنان
102 دکتر ملیحه عرب زنان تمام وقت جغرافیایی استاد متخصص زنان-فلوشیپ انکولوژی زنان
103 دکتر نوشین امجدی زنان تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص زنان و زایمان - فلوشیپ پرنیاتولوژی
104 دکتر افشین امینی طب اورژانس تمام وقت عادی دانشیار متخصص پزشکی قانونی
105 دکتر حجت درخشان فر طب اورژانس تمام وقت جغرافیایی دانشیار متخصص اطفال
106 دکتر حسین علی محمدی طب اورژانس تمام وقت جغرافیایی دانشیار متخصص طب اورژانس
107 دکتر حمید کریمان طب اورژانس تمام وقت جغرافیایی دانشیار متخصص پزشکی قانونی
108 دکتر حمیدرضا حاتم آبادی طب اورژانس تمام وقت جغرافیایی دانشیار متخصص طب اورژانس
109 دکتر علی ارحمی دولت آبادی طب اورژانس تمام وقت جغرافیایی دانشیار متخصص طب اورژانس
110 دکتر علی شهرامی طب اورژانس تمام وقت جغرافیایی دانشیار متخصص طب اورژانس
111 دکتر مجید شجاعی طب اورژانس تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص طب اورژانس
112 دکتر مصطفی علوی مقدم طب اورژانس تمام وقت جغرافیایی دانشیار متخصص عفونی-فلوشیپ آلرژی و ایمنولوژی
113 دکتر افشین کریم زاده طب فیزیکی و توانبخشی تمام وقت عادی استادیار متخصص طب فیزیکی
114 دکتر معصومه بیات طب فیزیکی و توانبخشی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص طب فیزیکی
115 دکتر شاهین صالحی طب ورزش تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص پزشکی ورزشی
116 دکتر سیمیندخت شعائی عفونی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص عفونی
117 دکتر فهیمه هداوند عفونی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص بیماریهای عفونی
118 دکتر محمد فرح بخش عفونی تمام وقت عادی استادیار متخصص عفونی
119 دکتر محمود نبوی عفونی تمام وقت عادی استادیار متخصص عفونی
120 دکتر مهرداد حقیقی عفونی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص عفونی
121 دکتر رضا میری قلب و عروق تمام وقت عادی دانشیار متخصص قلب و عروق
122 دکتر رکسانا صادقی قلب و عروق تمام وقت عادی دانشیار متخصص قلب و عروق-فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
123 دکتر محمد پارسا محجوب قلب و عروق تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص قلب و عروق-فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
124 دکتر محمد حاجی آقاجانی قلب و عروق تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص قلب و عروق
125 دکتر حبیب ملک پور گوارش تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص داخلی-فوق تخصص گوارش
126 دکتر فروغ فرقانی گوارش تمام وقت جغرافیایی استادیار فوق تخصص گوارش بالغین
127 دکتر مجید ایرانشاهی گوارش تمام وقت جغرافیایی استادیار فوق تخصص گوارش و کبد
128 دکتر مهدی شریف زاده گوارش تمام وقت عادی استادیار متخصص داخلی-فوق تخصص گوارش
129 دکتر امید حسامی نورولوژی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص بیماری مغز و اعصاب
130 دکتر بهنام صفرپور لیما نورولوژی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص بیماری مغز و اعصاب
131 دکتر بهنام منصوری نورولوژی تمام وقت عادی استادیار متخصص بیماری مغز و اعصاب-فلوشیپ نورواینترونشنال
132 دکتر فرهاد عصارزادگان نورولوژی تمام وقت جغرافیایی استادیار متخصص بیماری مغز و اعصاب
133 دکتر ناهید بلادی مقدم نورولوژی تمام وقت عادی استادیار متخصص بیماری مغز و اعصاب