طراحی سایت

اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین (ع)

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه علمی وضعیت حضور تخصص
1 دکتر سارا سالاریان ICU استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص بیهوشی - فلوشیپ ICU
2 دکتر مهران کوچک ICU دانشیار تمام وقت عادی متخصص بیهوشی-فلوشیپ ICU
3 دکتر میر محمد میری ICU دانشیار تمام وقت جغرافیایی متخصص داخلی-فلوشیپ ICU
4 دکتر احمدرضا میربلوک ارتوپدی دانشیار تمام وقت جغرافیایی متخصص ارتوپدی - فلوشیپ جراحی ستون فقرات
5 دکتر رضا توکلی دارستانی ارتوپدی دانشیار تمام وقت عادی متخصص ارتوپدی
6 دکتر علیرضا منافی راثی ارتوپدی دانشیار تمام وقت جغرافیایی متخصص ارتوپدی
7 دکتر غلامحسین کاظمیان ارتوپدی دانشیار تمام وقت عادی متخصص ارتوپدی
8 دکتر فرزاد عموزاده ارتوپدی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص ارتوپدی
9 دکتر محمد امامی مقدم تهرانی ارتوپدی دانشیار تمام وقت عادی متخصص ارتوپدی
10 دکتر محمد مهدی امیدیان ارتوپدی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص ارتوپدی
11 دکتر آسیه مصلی نژاد اطفال استادیار تمام وقت جغرافیایی فوق تخصص غدد
12 دکتر زهرا پورنصیری اطفال دانشیار تمام وقت جغرافیایی متخصص کودکان-فوق تخصص کلیه
13 دکتر شهرزاد طباطبایی اطفال استادیار تمام وقت جغرافیایی فوق تخصص نوزادان
14 دکتر فریبا شیروانی اطفال دانشیار تمام وقت عادی فوق تخصص عفونی اطفال
15 دکتر فریبا علائی اطفال استادیار تمام وقت جغرافیایی اطفال
16 دکتر قمرتاج خان بابایی اطفال استادیار تمام وقت عادی فوق تخصص ریه اطفال
17 دکتر مژگان هاشمیه اطفال دانشیار تمام وقت جغرافیایی فوق تخصص انکولوژی اطفال
18 دکتر مهرنوش حساس یگانه اطفال استادیار تمام وقت جغرافیایی فوق تخصص روماتولوژی کودکان
19 دکتر میترا رادفر اطفال استادیار تمام وقت عادی فوق تخصص نوزادان
20 دکتر نرجس جعفری اطفال استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص اطفال - فوق تخصص مغز و اعصاب
21 دکتر اردشیر تاج بخش بیهوشی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص بیهوشی
22 دکتر الهام معماری بیهوشی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص بیهوشی
23 دکتر داریوش ابطحی بیهوشی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص بیهوشی
24 دکتر سهراب سلیمی بیهوشی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص بیهوشی-فلوشیپ بیهوشی جراحی مغز و اعصاب
25 دکتر سیروس مؤمن زاده بیهوشی دانشیار تمام وقت عادی متخصص بیهوشی-فلوشیپ درد
26 دکتر شهرام صیادی بیهوشی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص بیهوشی
27 دکتر علیرضا میرخشتی بیهوشی دانشیار تمام وقت جغرافیایی متخصص بیهوشی
28 دکتر مرتضی جباری مقدم بیهوشی استادیار تمام وقت عادی متخصص بیهوشی
29 دکتر مهرداد طاهری بیهوشی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد
30 دکتر عبدالرضا جوادی پاتولوژی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص پاتولوژی
31 دکتر عبدالعلی ابراهیمی پاتولوژی دانشیار تمام وقت جغرافیایی متخصص پاتولوژی
32 دکتر محمد هاشمی بهرمانی پاتولوژی دانشیار تمام وقت عادی متخصص پاتولوژی
33  دکتر حسن رضا محمدی جراحی اعصاب استادیار تمام وقت عادی متخصص جراحی مغز و اعصاب
34 دکتر حسین نایب آقایی جراحی اعصاب دانشیار تمام وقت عادی متخصص جراحی مغز و اعصاب
35 دکتر حمیدرضا خیاط کاشانی جراحی اعصاب استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص جراحی مغز و اعصاب
36 دکتر خلیل کملاخ جراحی اعصاب استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص جراحی مغز و اعصاب
37 دکتر سهراب صادقی جراحی اعصاب دانشیار تمام وقت عادی متخصص جراحی مغز و اعصاب
38 دکتر شیرزاد ازهری جراحی اعصاب دانشیار تمام وقت عادی متخصص جراحی مغز و اعصاب
39 دکتر سعید حاجی زاده جراحی دهان ، فک و صورت استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
40 دکتر سید فرزاد آغداشی جراحی دهان ، فک و صورت استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
41 دکتر فاطمه لطیفی جراحی دهان ، فک و صورت استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
42 دکتر مجید نعمتی جراحی دهان ، فک و صورت استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
43 دکتر محسن دالبند جراحی دهان ، فک و صورت دانشیار تمام وقت عادی متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
44 دکتر مهدی بمانعلی جراحی دهان ، فک و صورت استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص جراحی دهان ، فک و صورت
45 دکتر آرش محمدی توفیق جراحی عمومی دانشیار تمام وقت عادی متخصص جراحی عمومی-فلوشیپ جراحی عروق
46 دکتر بهزاد نعمتی هنر جراحی عمومی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص جراحی عمومی - فلوشیپ لاپاراسکپی
47 دکتر خسرو ایازی جراحی عمومی دانشیار تمام وقت عادی متخصص جراحی عمومی
48 دکتر مجید صمصامی جراحی عمومی استادیار تمام وقت جغرافیایی فلوشیپ فوق تخصصی جراحی سرطان
49 دکتر محمدرضا نیک شعار جراحی عمومی دانشیار تمام وقت عادی متخصص جراحی عمومی
50 دکتر محمدعلی حسینیان جراحی عمومی دانشیار تمام وقت عادی فلوشیپ جراحی ترمیمی
51 دکتر ناصر کچوئیان جوادی جراحی قلب استادیار تمام وقت جغرافیایی جراح قلب
52 دکتر  محمد اسحاقی چشم استادیار تمام وقت عادی متخصص چشم-فلوشیپ اکولوپلاست
53 دکتر حمید نوروزی چشم دانشیار تمام وقت عادی متخصص چشم-فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی
54 دکتر سید مرتضی انتظاری چشم استاد تمام وقت عادی متخصص چشم-فلوشیپ شبکیه
55 دکتر منصور شهریاری چشم استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص چشم
56 دکتر نادر نصیری چشم دانشیار تمام وقت عادی متخصص چشم-فلوشیپ قرنیه
57 دکتر نارسیس دفتریان چشم استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص چشم-فلوشیپ ویتره ورتین
58 دکتر همایون نیک خواه چشم استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص چشم-فلوشیپ وتیره و رتین
59 دکتر الویس مرادخان قراجلو داخلی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص داخلی-فوق تخصص روماتولوژی
60 دکتر امیر احمد نصیری داخلی دانشیار تمام وقت عادی فوق تخصص بیماریهای کلیه و فشار خون - فلوشیپ مراقبت های ویژه کلیه
61 دکتر زهرا حاجی هاشمی داخلی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص داخلی-فوق تخصص روماتولوژی
62 دکتر سهیلا صادقی داخلی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص داخلی
63 دکتر سید امیر شیخ الاسلامی داخلی استادیار تمام وقت جغرافیایی فوق تخصص خون و انکولوژی بالینی
64 دکتر سید علیرضا عبادی داخلی دانشیار تمام وقت عادی متخصص داخلی-فوق تخصص غدد
65 دکتر طاهره صباغیان داخلی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص داخلی ، فوق تخصص نفرولوژی
66 دکتر لیلا صادقی داخلی استادیار تمام وقت جغرافیایی فوق تخصص خون و سرطان بالغین
67 دکتر مجید مختاری داخلی دانشیار تمام وقت عادی متخصص داخلی-فوق تخصص ریه-فلوشیپ ICU
68 دکتر مقداد صداقت داخلی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص بیماریهای داخلی
69 دکتر مهرداد سلوکی داخلی دانشیار تمام وقت عادی متخصص داخلی-فوق تخصص ریه
70 دکتر محمد سیستانی زاد داروساز دانشیار تمام وقت جغرافیایی فارماکوتراپیست بالینی
71 دکتر احمد رضازاده مافی رادیوتراپی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص رادیوتراپی
72 دکتر احمد عامری رادیوتراپی دانشیار تمام وقت عادی متخصص رادیوتراپی
73 دکتر احمد مستعار رادیوتراپی دانشیار تمام وقت جغرافیایی فیزیک پزشکی
74 دکتر پیام آزاده رادیوتراپی دانشیار تمام وقت عادی متخصص رادیوتراپی
75 دکتر رباب انبیایی رادیوتراپی دانشیار تمام وقت عادی متخصص رادیوتراپی
76 دکتر سید امیر انواری رادیوتراپی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص رادیوتراپی
77 دکتر شقایق کامیان رادیوتراپی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص رادیوتراپی
78 دکتر علی قنبری مطلق رادیوتراپی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص رادیوتراپی
79 دکتر علی یعقوبی جویباری رادیوتراپی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص رادیوتراپی
80 دکتر مجتبی انصاری رادیوتراپی استادیار تمام وقت عادی متخصص پزشکی هسته ای
81 دکتر مرتضی طباطبایی فر رادیوتراپی استادیار تمام وقت عادی متخصص رادیوتراپی
82 دکتر حسین سلیمان تبار رادیولوژی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص رادیولوژی
83 دکتر سعید نصیری رادیولوژی استادیار تمام وقت عادی متخصص رادیولوژی
84 دکتر معصومه رئوفی رادیولوژی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص رادیولوژی
85 دکتر جمال شمس روانپزشکی دانشیار تمام وقت جغرافیایی متخصص روانپزشکی
86 دکتر رزیتا داوری آشتیانی روانپزشکی دانشیار تمام وقت عادی متخصص روانپزشکی-فوق تخصص روانپزشکی اطفال
87 دکتر رویا وزیری حرمی روانپزشکی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص روانپزشکی
88 دکتر ساسان واثق روانپزشکی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص روانپزشکی
89 دکتر سید سعید صدر روانپزشکی استادیار تمام وقت عادی متخصص روانپزشکی
90 دکتر سید مهدی صمیمی اردستانی روانپزشکی دانشیار تمام وقت عادی متخصص روانپزشکی
91 دکتر علیرضا ظهیرالدین روانپزشکی استاد تمام وقت عادی متخصص روانپزشکی
92 دکتر فریبا عربگل روانپزشکی دانشیار تمام وقت عادی متخصص روانپزشکی-فوق تخصص روانپزشکی اطفال
93 دکتر مژگان خادمی روانپزشکی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص روانپزشکی-فوق تخصص روانپزشکی اطفال
94 دکتر نیلوفر مهدوی هزاوه روانپزشکی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص روانپزشکی
95 دکتر کتایون رازجویان روانپزشکی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص روانپزشکی-فوق تخصص روانپزشکی اطفال
96 دکتر یوسف سمنانی روانپزشکی دانشیار تمام وقت عادی متخصص روانپزشکی
97 دکتر ربابه طاهری پناه زنان دانشیار تمام وقت عادی فلوشیپ نازایی
98 دکتر طاهره اشرف گنجویی زنان دانشیار تمام وقت عادی متخصص زنان-فلوشیپ انکولوژی زنان
99 دکتر فرح فرزانه زنان دانشیار تمام وقت عادی متخصص زنان-فلوشیپ انکولوژی زنان
100 دکتر مریم السادات حسینی زنان استاد تمام وقت عادی متخصص زنان
101 دکتر ملیحه عرب زنان استاد تمام وقت جغرافیایی متخصص زنان-فلوشیپ انکولوژی زنان
102 دکتر نوشین امجدی زنان استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص زنان و زایمان - فلوشیپ پرنیاتولوژی
103 دکتر افشین امینی طب اورژانس دانشیار تمام وقت عادی متخصص پزشکی قانونی
104 دکتر حسین علی محمدی طب اورژانس دانشیار تمام وقت جغرافیایی متخصص طب اورژانس
105 دکتر حمید کریمان طب اورژانس دانشیار تمام وقت جغرافیایی متخصص پزشکی قانونی
106 دکتر حمیدرضا حاتم آبادی طب اورژانس استاد تمام وقت جغرافیایی متخصص طب اورژانس
107 دکتر علی ارحمی دولت آبادی طب اورژانس دانشیار تمام وقت جغرافیایی متخصص طب اورژانس
108 دکتر علی شهرامی طب اورژانس دانشیار تمام وقت جغرافیایی متخصص طب اورژانس
109 دکتر مجید شجاعی طب اورژانس دانشیار تمام وقت جغرافیایی متخصص طب اورژانس
110 دکتر مصطفی علوی مقدم طب اورژانس دانشیار تمام وقت جغرافیایی متخصص عفونی-فلوشیپ آلرژی و ایمنولوژی
111 دکتر افشین کریم زاده طب فیزیکی و توانبخشی استادیار تمام وقت عادی متخصص طب فیزیکی
112 دکتر معصومه بیات طب فیزیکی و توانبخشی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص طب فیزیکی
113 دکتر شاهین صالحی طب ورزش استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص پزشکی ورزشی
114 دکتر سیمیندخت شعائی عفونی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص عفونی
115 دکتر فهیمه هداوند عفونی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص بیماریهای عفونی
116 دکتر محمد فرح بخش عفونی استادیار تمام وقت عادی متخصص عفونی
117 دکتر محمود نبوی عفونی استادیار تمام وقت عادی متخصص عفونی
118 دکتر مهرداد حقیقی عفونی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص عفونی
119 دکتر رضا میری قلب و عروق دانشیار تمام وقت عادی متخصص قلب و عروق
120 دکتر رکسانا صادقی قلب و عروق دانشیار تمام وقت عادی متخصص قلب و عروق-فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
121 دکتر محمد پارسا محجوب قلب و عروق استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص قلب و عروق-فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
122 دکتر محمد حاجی آقاجانی قلب و عروق استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص قلب و عروق
123 دکتر النا لک گوارش استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص داخلی - فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
124 دکتر حبیب ملک پور گوارش استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص داخلی-فوق تخصص گوارش
125 دکتر مجید ایرانشاهی گوارش استادیار تمام وقت جغرافیایی فوق تخصص گوارش و کبد
126 دکتر مهدی شریف زاده گوارش استادیار تمام وقت عادی متخصص داخلی-فوق تخصص گوارش
127 دکتر امید حسامی نورولوژی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص بیماری مغز و اعصاب
128 دکتر بهنام صفرپور لیما نورولوژی استادیار تمام وقت جغرافیایی متخصص بیماری مغز و اعصاب- فلوشیپ فوق تخصصی اپی لپس
129 دکتر بهنام منصوری نورولوژی استادیار تمام وقت عادی متخصص بیماری مغز و اعصاب-فلوشیپ نورواینترونشنال
130 دکتر فرهاد عصارزادگان نورولوژی دانشیار تمام وقت عادی متخصص بیماری مغز و اعصاب
131 دکتر ناهید بلادی مقدم نورولوژی استادیار تمام وقت عادی متخصص بیماری مغز و اعصاب