طراحی سایت

اخبار

گروههای خبری

گروه
در خصوص انتشار باج افزارها و اقدامات لازم جهت حفاظت از اطلاعات آن مرکز و همچنین با عنایت به بخشنامه های صادره از سوی مراجع ذیصلاح و با توجه به حملات اخیر انواع باج افزارهای جدید به سازمان­ها و نهادهای دولتی و بروز خسارات قابل توجه و غیر قابل جبران ب...

ادامه مطلب